Prekyba žmonėmis – kas tai?

Spalio 18 d. minima Europos Komisijoskovos su prekyba žmonėmis diena, todėl siekiame apsaugoti visuomenę, suteikdami informaciją apie pagrindinius šio reiškinio aspektus.

Kas yra prekyba žmonėmis?

Prekyba žmonėmis, tai procesas, kurio metu asmenys yra įtraukiami į tokią padėtį arba išlaikomi tokioje padėtyje, kurioje jie yra išnaudojami siekiant gauti ekonominės naudos. Tai yra sunkus nusikaltimas ir žmogaus teisių pažeidimas. Prekybos žmonėmis aukomis gali tapti moterys, vyrai ir vaikai.

Prekybos žmonėmis nusikaltimas pasižymi išnaudojimo formų gausa. Vaikai ir suaugę asmenys gali būti išnaudojami vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, prostitucijai, pornografijai ar kitoms seksualinio išnaudojimo formoms, priverstinei, fiktyviai santuokai, organų išėmimui, priverstiniam darbui ar paslaugoms, įskaitant elgetavimą, nusikalstamai veikai daryti arba kitais išnaudojimo tikslais. Lietuvoje asmenys dažniausiai išnaudojami šiomis formomis:

Tikslus šio nusikaltimo mastas nėra žinomas, nors Tarptautinė darbo organizacija pateikė 2002-2011 m. laikotarpio skaičiavimus [1], kurie parodė, kad 20,9 mln. žmonių pasaulyje verčiami dirbti ir yra seksualiai išnaudojami, neįskaičiavus kitų prekybos žmonėmis formų aukų. [2]

Kodėl egzistuoja prekyba žmonėmis?

Tam įtakos turi daugybė veiksnių, tokių kaip: globalizacija, geopolitiniai pokyčiai, ekonomika, darbas, mažas užimtumas, skurdas, korupcija, organizuotas nusikalstamumas, prostitucija, smurtas, lyčių nelygybė, technologinės inovacijos, migracija, sveikata, nesaugi veikla elektroninėje erdvėje ir kt.[U1] 

Gali nukentėti nuo prekybos žmonėmis, kai

nepažįstamas, seniai matytas pažįstas ar giminaitis staiga tampa „geradariu“:

 • Siūlo gerai apmokamą darbą, greitą uždarbį, viskuo pasirūpinti, už viską sumokėti, o atiduoti galėsi – kai uždirbsi.
 • Vengia pasakoti apie save, tačiau giriasi geru uždarbiu, puikuojasi brangiais daiktais.
 • Vengia pateikti išsamią informaciją apie siūlomą darbą, darbdavį, darbo vietą, darbo ir gyvenimo sąlygas, apmokėjimą už kitą darbą ir kitą svarbią informaciją.
 • Siekia tave kontroliuoti, paimti asmens dokumentus, mobilųjį telefoną, persekioja, o atsisakius – pradeda grasinti.

Jei gavai pasiūlymą greitai užsidirbti, pirmiausia

 • Klausk darbdavio, artimųjų, ieškančių informacijos internete apie pasiūlymus, įmonę, darbdavį ​​ir įdarbintoją, situaciją darbo rinkoje ir oficialius darbo įkainius.
 • Reikalauk darbo sutarties, susipažink su joje nurodytomis darbo sąlygomis, įskaitant apmokėjimą už darbą, palygink su oficialiais įkainiais už tokį darbą toje valstybėje ir įsitikink, kad jie realūs.
 • Jei vyksti į kitą vietovę, informuok artimuosius apie įdarbintoją, darbdavį, savo gyvenamąją ir darbo vietą, naujus kontaktus, sutark su jais, kada jiems praneši apie savo nuvykimą ir kaip praneši, jei pateksi į bėdą.

Kaip žinoti ar nukentėjai nuo prekybos žmonėmis?

 • Jei tave perdavė, pirko, kitaip perleido, įgijo, verbavo, gabeno, laikė nelaisvėje.
 • Jei tave kvietė ar vertė teikti seksualines, pornografijos ir panašias paslaugas, vogti ar daryti kitus nusikaltimus arba dirbti vergijos ar panašiomis į vergiją sąlygomis, elgetauti, sudaryti fiktyvias santuokas, arba parduoti organą, audinį, ląstelę arba neteisėtai dirbti tam tikrą darbą, teikti tam tikras paslaugas arba atlikti kitus neteisėtus veiksmus.
 • Jei tavo valią palenkė kitas asmuo panaudojęs fizinį smurtą ar grasinimus arba kitaip atėmęs galimybę priešintis, arba panaudojęs apgaulę ar pasinaudojęs tavo priklausomumu ar pažeidžiamumu, priėmęs, sumokėjęs pinigus, arba gavęs ar suteikęs kitokią naudą asmeniui, kuris faktiškai tave kontroliavo.

Kur keiptis pagalbos?

 • Bendrasis pagalbos tel. 112 (visą parą)
 • Pagalba nukentėjusiesiems nuo prekybos žmonėmis nusikaltimų  +37061691119 (visą parą)
 • Jeigu esi nepilnametis ir susidūrei su galimu prekybos vaikais atveju arba žinai kitą vaiką, kuris galėjo nukentėti – drąsiai kreipkis į Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM specialistus(kontaktus rasinuorodoje https://vaikoteises.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/teritoriniai-skyriai/; reikėtų pasirinkti skyrių ir savivaldybę pagal gyvenamąją vietą).
 • „Pagalbos vaikams linija“ 
 • Interneto svetainė www.pagalbavaikams.lt;
 • Nemokamas telefono numeris 116 111 (į skambučius visų pirma atsiliepia VšĮ „Vaikų linijos“ konsultantai. Kai reikalinga kitų įstaigų ar organizacijų pagalba, tolesniam organizavimui skambinančiuosius jie sujungia su „Pagalbos vaikams linijos“ konsultantais; darbo laikas I-V, nuo 11 iki 19 val.);   
 • Elektroninis paštas [email protected]

Kaip man gali padėti?

 • Policija, vaiko teisių apsaugos ir (arba) pagalbą teikiančios organizacijos inicijuos / organizuos reikiamą pagalbą, esant poreikiui, pasirūpins laikinu apgyvendinimu, maistu ir būtiniausiais daiktais, sudarys galimybę susisiekti su artimaisiais.
 • Nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims pagal poreikį gali būti suteikta psichologinė, neatidėliotina medicinos, laikino apgyvendinimo, aprūpinimo maistu ir būtiniausiais daiktai, teisinė ir kt. pagalba, susijusi su ikiteisminiu tyrimu, integravimusi į darbo rinką.
 • „Pagalbos vaikams linija“ gali suteikti konsultaciją vaikui bei suaugusiajam, kuris kreipiasi dėl vaiko, bei jeigu nepilnamečiui reikalinga kitų įstaigų ar organizacijų pagalba, besikreipiančiojo sutikimu, gali inicijuoti tolesnės pagalbos vaikui teikimą. 

Informaciją parengė:

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija,

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

[1]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=LT

[2]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0286&from=LT

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Susiję straipsniai