Kodėl svarbus tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą?

ugdymas

Kiek tėvams įsitraukti į vaikų ugdymo procesą ir ar išvis reikia į jį įsitraukti – didelių diskusijų sulaukiantys klausimai. Neretai jie kyla tėvams, besilaikantiems pozicijos, jog už vaiko ugdymą atsakinga išskirtinai mokykla. O kadangi vaikas labai didelę dalį laiko praleidžia būtent ugdymo įstaigoje, tai tėvų indėlis yra menkavertis. Tačiau ne vienerius metus atliekami tyrimai patvirtina visai ką kita – tėvų dalyvavimo ugdymo procese nauda yra didžiulė. Taigi, kodėl svarbus tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą?

Įtaka mokymosi rezultatams

Moksliniai tyrimai rodo, jog mokiniai, kurių tėvai ne tik pasyviai domisi (ar visai nesidomi), bet ir patys dalyvauja vaiko ugdyme, gauna geresnius įvertinimus, geriau išlaiko baigiamuosius egzaminus. Tėvų įsitraukimas į mokymo procesą lemia didesnę vaikų mokymosi motyvaciją. Taip pat tėvų įsitraukimas turi įtakos tam, kad tarp šių vaikų yra kur kas mažesnis elgesio problemų, kurios susiję su prastais mokymosi rezultatais, mastas.

Vaikų gyvenimo būdas

Tyrimai leidžia teigti ir tai, jog tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą turi įtakos net ir tam, jog vaikai kur kas vėliau pradeda vartoti alkoholį, tabaką, o dalis nepradeda visai. Taip pat šiai grupei priklausantys yra mažiau agresyvūs, jie puoselėja pozityvesnius santykius su tėvais, mokytojais bei bendraamžiais.

Pasitikėjimas savimi

Šis aspektas labai reikšmingas, nes turi tiesioginės įtakos daugeliui vaiko gyvenimo sričių. Tyrimai atskleidžia, jog tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą lemia didesnį vaikų pasitikėjimą savimi. O pastarasis savo ruožtu suponuoja tai, jog vaikas drąsiau, užtikrinčiau jaučiasi ugdymo įstaigoje, laisviau bendrauja su bendraamžiais, pasižymi aukštesne saviverte.

Ateitis

Iš esmės vaiko ateičiai didelės įtakos turi jo mokymosi rezultatai, tad tai – grandinės principas: tėvų įsitraukimas lemia geresnius pasiekimus ir vertinimus, o tai savo ruožtu suponuoja platesnes aukštojo mokslo galimybes, patrauklesnę profesinę karjerą, kas dažnu atveju siejama su geresnėmis gyvenimo kokybės galimybėmis ir sąlygomis bei t.t.

Kaip tėvai gali dalyvauti ugdymo procese?

Tėvų įsitraukimas į ugdymo procesą nereiškia, jog jie kiekvieną vakarą sėdi su atžalomis ir drauge daro namų darbus, ruošiasi atsiskaitymams ir pan. Galima skirti kelis tėvų įsitraukimo lygmenis. Pirmasis yra tėvų domėjimasis baziniais dalykais: vaikų pasiekimais, laukiančiais atsiskaitymais, lankomumu ir pan. Antras lygis būtų tėvų dalyvavimas mokykloje organizuojamose šventėse. Trečiam lygiui galima priskirti tėvų patarimus bei pagalbą sprendžiant  įvairius klausimus mokykloje. O dar aukštesniame lygyje tėvai ne tik siūlo problemų sprendimus bet ir juos priima, pavyzdžiui, aktyviai dalyvauja, siūlo idėjas sprendžiant, kaip kovoti su patyčiomis mokykloje, ar kt.

Atsižvelgiant į didelę tėvų įsitraukimo į vaiko ugdymo procesą naudą tikslinga kuo aktyviau skatinti tėvų suinteresuotumą.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Susiję straipsniai