Tėvų ir mokytojų partnerystės svarba

tėvų ir mokytojų partnerystė

Prieš kurį laiką vyravo tarytum nerašyta taisyklė, jog vaikų ugdymo procesas yra mokytojų pareiga, atsakomybė, o tėvų vaidmuo tame nebuvo aptariamas. Tačiau šiandieninės realijos kitokios – vis aktyviau, garsiau ir daugiau kalbama apie tai, kokia reikšminga vaikų ugdymo(si) procesui yra tėvų ir mokytojų partnerystė. O šio tarpusavio ryšio svarbą pirmiausia pagrindžia bendras tikslas – vaiko mokymosi sėkmė. Pastaroji aktuali tiek pedagogams, tiek tėvams.

Kuo naudingas tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas?

Puikiai žinome, kad kiekvienas vaikas yra asmenybė, jie skirtingi, todėl pritaikyti vienodos bendravimo taktikos, absoliučiai tų pačių ugdymo metodų visiems vaikams neįmanoma. Štai čia atsiskleidžia tėvų turimos informacijos reikšmė, nes būtent jie geriausiai pažįsta savo vaikus, todėl pedagogams gali suteikti daug vertingos informacijos apie vaiko charakterį, emocionalumą, mokymosi ypatumus ir kt. Pažindami vaiką, kaip individualią asmenybę, pedagogai gebės kryptingiau ir rezultatyviau, kiek leidžia galimybės, planuoti mokymo procesą, atsižvelgiant į mokinių skirtumus bei ypatumus.

Tėvų ir mokytojų partnerystė, dalijimasis informacija suteikia progą kurti nuoseklumą vaiko ugdymosi kontekste. Tai reiškia, jog tiek vaikui mokantis mokykloje, tiek namuose vadovaujamasi vienodais principais. Ši harmonija yra siektina kalbant apie bet kurią vaikų ugdymo sritį.

Pasitikėjimas – jis labai svarbus. Pedagogai, nuolat informuodami tėvus apie vaiko ugdymo procesą, jo elgesį ugdymo įstaigoje, didina tėvų pasitikėjimą. Tiesa, svarbu, kad informacija būtų konstruktyvi, pateikiama profesionaliai.

Nenutrūkstamas,  nuolatinis – toks turėtų būtų tėvų ir mokytojų bendravimas, nes tik tokiu atveju santykiai tarp pedagogų ir tėvų bus šilti, grįsti supratimu ir tarpusavio pagalbos poreikio suvokimu. Kartais tokių santykių iniciatoriais tenka pabūti pedagogams, kadangi realybė tokia, jog ne visi tėveliai linkę aktyviai įsitraukti į vaikų ugdymo procesą ir laikosi tos pasenusios pozicijos, jog tai – mokytojų darbas.

Kokiais būdais bendradarbiavimas gali vykti?

Individualūs pokalbiai tarp tėvų ir mokytojų – tai efektyvus metodas, suteikiantis progą akis į akį pabendrauti tėvams ir mokytojams, išsakyti savo lūkesčius, pastebėjimus, aptarti pažangą ar probleminius aspektus.

Informavimas – nors tai pasyvus bendravimo metodas, bet efektyvus. Nuolatinis tėvų informavimas apie mokinio mokymosi rezultatus, santykiu su mokytojais ir bendraamžiais, elgesį mokykloje, lankomumą ir pan. kuria pasitikėjimą ir leidžia tėvams kaupti daug informacijos apie jų vaiką.

Palaikyti tarpusavio ryšį, jį puoselėti ir bendrauti artimiau padeda šiuolaikinės technologijos, leidžiančiose esamuoju momentu mokytojams ir tėvams dalytis tekstine, vaizdine informacija, diskutuoti ir pan. Skaitmeninės platformos suteikia galimybes tėvams patogiu metu stebėti vaiko mokymosi rezultatus ir kitus pasiekimus, lankomumą. Tai praplečia tėvų įsitraukimo į mokymosi procesą galimybes, o drauge ir suinteresuotumą.

Mokytojų ir tėvų bendradarbiavimas – viena iš esminių gerų vaiko mokymosi rezultatų ir komforto mokykloje sąlygų.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

Susiję straipsniai